De Kruyff Tekst


Tekst en advies...
...in het belang van úw organisatie!

 • Meer dan 20 jaar freelance ervaring in (bedrijfs)journalistiek, voorlichting en copywriting.
 • Veel kennis van ICT- en documentensector.
 • Tevens ervaring met onder meer industriële/farmaceutische, financiële en publieke sectoren (vooral politie-organisaties).
 • Vier specialismen voor extra toegevoegde waarde voor uw organisatie:


Suc6story
Laat zien wat uw organisatie met uw producten en diensten kan betekenen voor klanten

Positioneringscommunicatie
Laat merken hoe u wilt dat er over uw organisatie, producten en diensten wordt geoordeeld

Verandercommunicatie
Maak van een (bedrijfs- of proces-)verandering een stimulans voor uw medewerk(st)ers

Voorlichting
Laat publiek, overheden en andere belanghebbenden weten wat uw organisatie doet en gaat doen (MVO)

Suc6story


Laat zien wat uw organisatie met uw producten en diensten kan betekenen voor klanten

Een Suc6story (beknopte case) omvat minimaal de volgende elementen:

 • Kort profiel van uw klant.
 • De uitdaging / het probleem waarvoor uw klant stond.
 • De oplossing die u daarvoor hebt geboden.
 • Uw aanpak om die oplossing bij uw klant in te bedden.
 • De resultaten die uw klant met uw oplossing behaalt.
 • Kort profiel van uw organisatie.

Suc6stories kunnen nauwgezet op doelgroepen worden afgestemd voor maximale effectiviteit. Zij zijn zeer goed meervoudig inzetbaar voor:

 • Huistijdschriften.
 • Factsheets voor manifestaties.
 • Advertorials.
 • Interne communicatie.
 • Websites.
 • Persberichten en free publicity.

De Kruyff Tekst ontwikkelde al honderden Suc6stories.
Van de daarmee opgedane expertise kan ook úw organisatie profiteren.

PositioneringscommunicatieLaat merken hoe u wilt dat er over uw organisatie, producten en diensten wordt geoordeeld

Hoe wilt u gezien worden door (potentiële) klanten, leveranciers, medewerk(st)ers, sollicitanten, overheden, vakbonden, de pers en al die anderen die graag hun mening over u willen vormen?

 • Als echte 'dozenschuiver' of als partner voor effectieve oplossingen?
 • Als technische dienst of als aanbieder van 99,9% bedrijfszekerheid?
 • Als pure winstgenerator of als maatschappelijk verantwoord ondernemer?


Het is niet moeilijk om nog tientallen andere voorbeelden te bedenken.
Goed beschouwd is vrijwel iedere keuze verdedigbaar, àls er maar wordt gekozen en als die keuze maar duidelijk en consequent wordt gecommuniceerd.

Voor ieder positioneringsvraagstuk is een andere aanpak en een andere set van communicatiemiddelen nodig.
De Kruyff Tekst helpt u hierbij.

VerandercommunicatieMaak van een (bedrijfs- of proces)verandering een stimulans voor uw medewerk(st)ers

Uw organisatie is in beweging, maar veel mensen houden niet van veranderingen. Alleen daarom al moeten bijvoorbeeld veranderingen in de werkprocessen, de komst van een nieuw computersysteem of een voorgenomen fusie zorgvuldig worden voorbereid. En intensief worden gecommuniceerd naar medewerk(st)ers en alle andere belanghebbenden.

Hierbij kan een grote verscheidenheid van media worden ingezet, zoals:

 • Personeelsblad.
 • Nieuwsbrieven.
 • Intranet.
 • Informatieve bijeenkomsten.
 • Mailings naar klanten en leveranciers.
 • Enzovoorts.


Ieder project voor verandercommunicatie is puur maatwerk.
De Kruyff Tekst biedt u hierbij de juiste ondersteuning.

VoorlichtingLaat publiek, overheden en andere belanghebbenden weten wat uw organisatie doet en gaat doen (MVO)

Wat er in uw organisatie gebeurt en waarom dat zo is, is voor u gesneden koek. Maar voor buren, (lokale) overheden, vakbonden, milieugroeperingen, financiers, klanten, toeleveranciers en andere 'stake holders' zijn uw bedrijfsactiviteiten lang niet altijd inzichtelijk.
De wensen en steeds vaker ook de (wettelijke) eisen om duidelijkheid te scheppen, kunnen niet langer worden genegeerd. De trend naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leidt onmiskenbaar de boventoon en daarbij is (voor de buitenwereld) heldere communicatie onmisbaar.

Strategiebepaling en campagnes voor voorlichting zijn bij De Kruyff Tekst altijd gebaseerd op professioneel maatwerk.


De Kruyff Tekst werkt of werkte in de afgelopen tijd voor onder meer:

ICT- en documentenmarkt AccountView
  Infotec Nederland
  Kantoor & Efficiency
  Logica (verschillende divisies)
  Nashuatec / Ricoh Nederland
  Oracle Nederland
  Riso Benelux
  Toshiba TEC
  Xerox Nederland
   


De Kruyff Tekst werkt of werkte in de afgelopen tijd voor onder meer:

Andere bedrijven en instellingen Concern Informatiemanagement Politie (nu vtsPN)
  Politie Hollands Midden
  Solvay Biologicals
  Solvay Pharmaceuticals
  Stater
   


De Kruyff Tekst werkt of werkte in de afgelopen tijd voor onder meer:

Via PR- en reclamebureaus Microsoft
  Multrix
  Qwise
  Renault
  Sylis
  Toshiba Computer Systems
  Uphantis
  Winvision
Meer informatie en/of voorbeeldteksten?

Stuur uw mail naar hedekruyff@cs.com

Of bel
06 5025 4943

Of schrijf naar
De Kruyff Tekst
Postbus 74
3740 AB Baarn